Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden Kruidentaal.nl

Privacyverklaring 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Mieny Media / Kruidentaal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de  diensten van Mieny Media / Kruidentaal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier  op de website aan Mieny Media / Kruidentaal verstrekt. Mieny Media / Kruidentaal kan de volgende  persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam 

– Uw adresgegevens 

– Uw telefoonnummer 

– Uw rekeningnummer

– Uw e-mailadres 

– Uw IP-adres 

Waarom Mieny Media / Kruidentaal gegevens nodig heeft 

Mieny Media / Kruidentaal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen  nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen  benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Uw rekeningnummer is nodig voor het automatisch incasseren van het abonnementsgeld.

Daarnaast kan Mieny Media / Kruidentaal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren  van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een abonnement op het magazine Kruidentaal. 

Hoe lang Mieny Media / Kruidentaal gegevens bewaart 

Mieny Media / Kruidentaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te  realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een  jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

Delen met anderen 

Mieny Media / Kruidentaal  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Mieny Media / Kruidentaal worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder  het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser  meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de  website. Mieny Media / Kruidentaal gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 

 Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mienymedia@gmail.com. Mieny Media / Kruidentaal zal  zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Beveiligen 

Mieny Media / Kruidentaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mieny Media / Kruidentaal maakt gebruik van een  betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen  vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mieny Media / Kruidentaal  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mieny Media / Kruidentaal op via mienymedia@gmail.com.  Kruidentaal.nl is een website van Mieny Media. Mieny Media is als volgt te  bereiken:

Postadres: Van Emstweg 77, 8426BT Appelscha

Vestigingsadres: zie contact

KvK nr. : 86620894

E-mailadres: mienymedia@gmail.com